8 czerwca w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbyło się spotkanie w ramach XXXIV Seminarium Geografii Wsi, zorganizowane przez Dyrekcję Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim występem zespołu „Kapela z Gminy Damnica,”oraz reportażem o przemianach w naszej gminie, które przybliżył trochę gościom kulturę naszych terenów. Tematem przewodnim były nowe funkcje gminy popegeerowskiej. Wójt Grzegorz Jaworski przedstawił przemiany jakie dokonały się w ostatnich dekadach w wyniku transformacji ustrojowej. Nie zabrakło historycznego obrazu gminy oraz odniesień do współczesności i obecnego wizerunku gminy.