Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach: Mobilnego Punktu Informacyjnego.
Bezpłatne konsultacje odbędą się: ​

  • ​22 stycznia 2019 r. w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, ul. Witosa 13,
    w godzinach: 12.30-15.00

Nie prowadzimy zgłoszeń. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.​
W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​