Aktualności

SZkolenie ,,Srebna sieć”

11 sierpnia 2020 r. Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy uczestniczyło w organizacji szkolenia seniorów i ich opiekunów w ramach…

Wycieczka do karznicy na warsztaty ekologiczno – kulinarno – artystyczne.

W czwartek odbyła się  wycieczka dzieci z gminy Damnica  do Karznicy na warsztaty ekologiczno -kulinarno-artystyczne.  Podczas dwugodzinnych zajęć uczestnicy  zapoznali…

Wakacyjnie w świetlicach

W świetlicach w Mianowicach oraz w Domaradzu odbyły się warsztaty garnacarskie poprowadzone przez pana Tomasza Furmanka. Podczas zajęć uczestnicy poznali…

Wyjazd do Karznicy

Zapraszamy chętnych na wyjazd do Karznicy w czwartek 13.08.2020 r. Zbiórka parking CEiK w Damnicy o godz.11:15. powrót około godz.14:30.

Ważna informacja

Uwaga !!! W poniedziałek 27.07.2020 r. budynek Centrum Edukacji i Kutury w Damnicy i Gminnej Bibiteki Pubicznej nieczynny dla petentów…

Wakacyjne warsztaty

Wakacyjne warsztaty dla dzieci😃😊 W sierpniu świetlice otwarte zgodnie z harmonogramami wywieszonymi na świetlicach.