O wznowieniu zajęć z języka angielskiego wszystkich zainteresowanych poinformujemy telefonicznie.