Zwieńczeniem pleneru malarskiego, który odbył się w Domaradzu w dniach 4-10. X.2021 była wystawa ukazująca „Piękno Wysoczyzny Damnickiej i Doliny Rzeki Łupawy”.
Wernisaż cieszył się ogromnym zainteresowaniem dorosłych jak również młodzieży. Serdeczne podziękowania dla artystów malarzy, którzy we wspaniały sposób przenieśli na płótno piękno naszego regionu.
Dziękujemy Paniom Barbarze Żmuda-Trzbiatowskiej, Elżbiecie Wiśniewskiej, Elwirze  Gockowiak, Halinie Formas, Hani Cabaj, Krystynie Bromirskiej, Elżbiecie Kalińskiej, Bożenie Kozłowskiej, Joannie Sobolewskiej, oraz Panu Włodzimierzowi Łobuniowi.
Szczególne podziękowania składamy Panu Wójtowi Gminy Damnica Andrzejowi Kordylasowi pomysłodawcy pleneru za objęcie patronatem wydarzenia artystycznego.
Wyrazy wdzięczności należą się również Pani Kierownik GOPS w Damnicy – Milenie Piechowicz za udostępnienie i przygotowanie Klubu Seniora w którym mogliśmy gościć artystów.
Dziękujemy także Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za zrozumienie potrzeby organizowania spotkań profesjonalnych artystów z lokalną społecznością.
Słowa podziękowania należą się również  naszej lokalnej artystce Joannie Sobolewskiej za pomoc w koordynacji przedsięwzięcia ,a także Panu Włodzimierzowi Łobuniowi za wzorowe pełnienie funkcji komisarza pleneru.