Regulamin konkursu fotograficznego „Lato w mojej gminie”.

 • 1
 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy z siedzibą w Damnicy przy ul. W. Witosa 13.
 2. Z ramienia Organizatora za prawidłowość przeprowadzenia konkursu odpowiada Grzegorz Gurłacz.
 • 2
 1. Konkurs trwa od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2019r.
 2. Ostatni dzień trwania konkursu jest jednocześnie ostatnim dniem przysyłania prac. Prace wysyłamy na adres: imprezy@damnica.org
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 września 2019r.
 4. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana przynajmniej 3 osobowa komisja w której skład wchodzić będą: Grzegorz Gurłacz – organizator oraz przynajmniej 2 osoby wśród których będą znajdowały się osoby zajmujące się malarstwem i fotografią.
 5. Nazwiska powołanego Jury zostaną podane wraz z ogłoszeniem wyników konkursu na stronach www.ceik.damnica.org oraz FB.
 • 3
 1. Kryteria oceny.
 2. a) głównym kryterium oceny będą wartości estetyczne przysłanych prac.

– dodatkowo liczyć się będą: ciekawy pomysł, kompozycja przestrzenna, kompozycja barw, wyszukanie ciekawych sytuacji, nie eksponowanych wcześniej miejsc i inne.

 1. b) Nadesłane w konkursie prace będą ocenianie w trzech kategoriach:

– kolory

– sytuacje

– fauna i flora

 1. c) każdy uczestnik składa do trzech zdjęć bez względu na kategorię.
 2. Kategorie. Dla docenienia wartości zdjęć nie mieszczących się w powyższych kategoriach, komisja ma prawo stworzyć dodatkową kategorię i przyznać w niej zarówno miejsca jak i wyróżnienia.
 • 4

Nagrody:

 1. Komisja przyzna nagrody rzeczowe wybranym uczestnikom konkursu.
 2. Wartość nagrody za pierwsze miejsce w każdej z kategorii nie będzie niższa niż 100zł.
 3. Każda z nagrodzonych i wyróżnionych osób dostanie nagrodę rzeczową.
 • 5
 1. W przypadku zgłoszenia wątpliwości związanych z konkursem, wszelkie ostateczne decyzje podejmuje Organizator.