Sensacyjne odkrycie w lasach damnickich!

Na początku roku, jak grom z jasnego nieba, cały świat naukowy obiegła wiadomość o odkryciu uznanej dawno za wymarłą rasę krów „Pomorska leśna”, która jeszcze w latach 50-tych XX wieku całkiem licznie występowała na terenie Pomorza Środkowego, ale głównie na terenie Nadleśnictwa Damnica. Charakterystyczną cechą tej rasy jest to, że w okresie zimy kopytami wygrzebują sobie niewielkie zagłębienia, które wyścielają sianem. Pozwala im to przetrwać nawet najcięższe mrozy. Krowy tej rasy są niewielkie i bardzo płochliwe, stąd trudność w bliskim podejściu do niej. Jednak jednemu z przypadkowych spacerowiczów udało się zrobić zdjęcia na potwierdzenie istnienia tej rasy. Wybitny naukowiec doc. dr Janusz Krętwicki, specjalista w dziedzinie ginących ras, nie ma wątpliwości, co do potwierdzenia, że jest to czysta rasa „Pomorska Leśna” i złożył już oficjalny wniosek o objęcie leśnych terenów okalających Damnicę specjalnym nadzorem.