11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA
Wszystkim sołtysom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia z wykonywanej pracy na rzecz mieszkańców.