Działalność Centrum Edukacji i Kultury daleko wykraczają poza budynki przy ulicy Witosa. CEiK jest organizatorem, bądź współorganizatorem szeregu imprez na terenie gminy, powiatu.

Poza zajęciami prowadzonymi w ramach statutowej działalności, CEiK nawiązał i rozwija współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich, Miejscowym Kołem Wędkarskim oraz stowarzyszeniem sportowym „Aktywni” a także Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, użyczając organizacjom pomieszczenia, a także współorganizując imprezy o charakterze profilaktyczno-kulturalno-sportowym.

W CEiK w Damnicy odbywają się zajęcia prowadzone przez instruktorów oraz opiekunów poszczególnych pracowni. W placówce działają prężnie: nieustannie rozwijająca się sekcja wokalno-instrumentalna, plastyczna, teatralna, taneczna. Przy CEiK działa także zespól wokalny „Damniczanki” wraz z Kapelą Gminną. CEiK dysponuje także salą widowiskową, oraz salą ćwiczeń, z której pod okiem opiekuna mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy gminy.

Działalność CEiK w Damnica opiera się na bazie posiadanych przez jednostkę budynków tj.: budynku Domu Kultury przy ulicy Witosa 11, pomieszczeń w budynku Centrum Edukacji i Kultury oraz świetlic wiejskich w miejscowościach: Domaradz, Łebień, Święcichowo.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jako samodzielna jednostka funkcjonuje od 1 kwietnia 2000 roku. OD 2014 funkcjonuje jako Centrum Edukacji i Kultury.