Zarządzenie 1/2022 – Opłaty, zasady i tryb korzystania ze Świetlic Wiejskich

Regulamin konkursu na wieniec i chleb dożynkowy!

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021r  w sprawie opłat za stoły i krzesła

REGULAMIN imprez

Regulamin pokopki 2019

Zarządzenie nr 1-2020

regulamin pomieszczeń COVID 2020 wrzesień.

Zarządzenie nr 2-2020