W naszych świetlicach w Mianowicach, Domaradzu i Świecichowie odbyły się zajęcia wokalno-taneczne poprowadzone przez panią Teresę Czyżewską i panią Agnieszką Gurłacz. Zajęcia w części wokalnej obejmowały: naukę piosenek, ćwiczenia emisyjne kształtujące właściwe nawyki wokalne, naukę rozpoznawania wysokości dźwięków, natomiast w części tanecznej  rozwijana była wyobraźnia ruchowa dzieci, indywidualny sposób poruszania ciałem oraz współpraca z partnerem i grupą. Poniżej krótka fotorelacja z warsztatów.