Starosta Słupski informuje o organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. „Cztery pory roku w powiecie słupskim”. Zdjęcia można nadsyłać w kategoriach tematycznych:

  • Wiosna,
  • Lato,
  • Jesień,
  • Zima.

Swoje prace wraz z kartą zgłoszenia uczestnika oraz w przypadku dzieci i młodzieży z pisemną zgodą rodzica (opiekuna) należy składać w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Biurze Obsługi Mieszkańca – pok. nr 1, w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej zdjęcia.

Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszenia uczestnika oraz zgoda rodzica (opiekuna) na udział w konkursie, dostępny poniżej oraz w siedzibie Starostwa w Biurze Obsługi Mieszkańca – pok. nr 1 i w Wydziale Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 316.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (59) 841 85 34.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia uczestnika

Zgoda opiekuna