Zapraszamy artystów do zgłaszania się do udziału w plenerze malarskim, który odbędzie się na terenie gminy Damnica w dniach 4-10 października 2021r. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeń.

REGULAMIN PLENERU MALARSKIEGO

„Damnica – piękno Wysoczyzny Damnickiej i Doliny Rzeki Łupawy”

 

Organizatorzy: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna1, 76-231 Damnica, Centrum Edukacji i Kultury

w Damnicy, ul. Witosa 13, 76-231 Damnica, Włodzimierz Łobuń – komisarz pleneru.

Termin: 4.10 – 10.10.2021 r.

Miejsce: Domaradz 1, 76-231 Damnica

Temat: Pejzaż, architektura, życie mieszkańców wsi.

 

Założenia pleneru:

 

 • W plenerze weźmie udział 10 uczestników (malarzy).
 • Uczestnikami pleneru będą artyści profesjonalni i amatorzy.
 • Założenia pleneru: stworzenie obrazów inspirowanych przyrodą, architekturą, życiem codziennym mieszkańców wsi; ukazanie uroków gminy Damnica; wymiana doświadczeń; integracja artystów z mieszkańcami.
 • Możliwość konfrontacji postaw twórczych i warsztatu, integracja środowisk twórczych, rozwój kultury, propagowanie kultury i malarstwa.
 • Czerpanie twórczych inspiracji w malowniczym terenie Doliny Rzeki Łupawy i Wysoczyzny Damnickiej (zainteresowani mogą obejrzeć film promocyjny na portalu społecznościowym Gminy Damnica; www.damnica.pl).
 • Alternatywne spędzanie czasu wolnego, przeciwdziałanie nałogom.

 

Warunki Uczestnictwa:

 1. Plener ma charakter otwarty, liczba uczestników jest ograniczona (10 osób).
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pisemnego zgłoszenia (na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu) na adres mailowy Organizatora wlod2a@interia.pl, lub na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1,

76-231 Damnica, z dopiskiem „Plener- zgłoszenie”. w terminie do 15.09. 2021 r.

 

Udział artystów:

 1. Do udziału w plenerze zapraszamy artystów profesjonalnych i amatorów.
 2. Udział w plenerze jest bezpłatny.
 3. O udziale artystów w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. W przypadku dużego zainteresowania plenerem i otrzymania dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia jedynie artystów wybranych według kryterium wymienionego w punkcie 3.
 5. Organizator zapewnia transport, przewodnika i rekonesans po gminie Damnica.
 6. W razie potrzeby Organizator zapewnia artystom przyjezdnym dojazd z dworca PKP Damnica do miejsca zakwaterowania (po uprzednim zgłoszeniu oraz podania godziny przyjazdu).
 7. W sobotę, 09.10.2021 r. warsztaty plastyczne dla mieszkańców gminy Damnica poprowadzi Włodzimierz Łobuń, przy aktywnym współudziale uczestników pleneru.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 2. Osoby biorące udział w plenerze zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm

i zasad współżycia społecznego.

 1. Uczestnicy winni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne (ZUS, KRUS lub inne).
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia organizatorom dwóch prac malarskich,

w tym przynajmniej jednej w większym formacie.

 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom pleneru opiekę merytoryczną oraz materiały do pracy tj.: podobrazia malarskie 2 szt. 50×70 cm, 2 szt. 60×80 cm oraz farby akrylowe. Pozostałe materiały i narzędzia uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
 2. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
 3. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania oraz wyżywienia artystów uczestniczących

w plenerze.

 1. Prace obowiązkowe powinny być wykonane w stylu, który umożliwia zidentyfikowanie malowanego obiektu czy pejzażu.
 2. Organizator przewiduje zorganizowanie wycieczki fakultatywnej nad morze (w zależności od warunków pogodowych).
 3. Organizator zapewnia możliwość zaprezentowania innych prac wykonanych przez artystów biorących udział w plenerze.
 4. Prace wykonane podczas pleneru przechodzą na własność organizatora – Urzędu Gminy Damnica.
 5. Organizator przewiduje zorganizowanie wystawy poplenerowej, która odbędzie się dnia 10.10.2021 r. w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy o godz. 14.00.
 6. Uczestnicy pleneru wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie

z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883).

 1. W razie zaostrzenia ograniczeń epidemicznych związanych z organizowaniem imprez kulturalnych Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia pleneru malarskiego

w formie on-line, o czym powiadomi zainteresowanych  po 15.09.2021 r.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. kontaktowy: 667014018 Joanna Sobolewska.