Lokalne Centrum Kultury (LCK) w Bobrownikach zostało oficjalnie otwarte 7 września 2023r.
Z tej okazji gościliśmy Radnych Rady Gminy Damnica, Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych, przedstawicieli kultury z sąsiednich gmin, Sołtysów oraz samych mieszkańców pobliskich miejscowości,
Wójt Gminy Damnica Andrzej Kordylas wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Damnica Panem Kazimierzem Koziną oraz Dyrektor CEiK Damnica Panią Katarzyną Sobolewską, dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.
Po poświęceniu obiektu przez księdza Zdzisława Wirkusa, zaproszeni goście udali się do budynku, w którym Wójt Gminy wraz z Kierownik Referatu inwestycji i zamówień publicznych, Panią Joanną Jarominiak, zaprezentowali LCK, przedstawiając także historię jego powstania. Była również możliwość zwiedzenia obiektu.
Ten doniosły dzień umilił nam koncert Moniki Miszk oraz Rafała Przybyło oraz słodki poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za przybycie.
Poniżej fotorelacja z wydarzenia