W świetlicach w Mianowicach oraz w Domaradzu odbyły się warsztaty garnacarskie poprowadzone przez pana Tomasza Furmanka. Podczas zajęć uczestnicy poznali różne techniki lepienia w glinie, tworząc przy tym unikalne rzeżby. Poniżej przedstawiamy efekty wykonanych prac.