Miło nam zakomunikować, iż Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damnicy włączyła się do realizacji projektu ,,Wiaduktowe murale”. Na wierzchniej stronie muru podtrzymującego wiadukt powstaną murale wpisujące się w tematykę działań GKRPA. Tematem przewodnim w bieżącym roku jest przeciwdziałanie przemocy.