XIX SŁUPSKIE POKOPKI tuż tuż! Widzimy się już 1 października o godzinie 10:00 w Karzniczce.

Organizatorem XIX Słupskich Pokopek 2023 są: Powiat Słupski, Gmina Damnica, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce, Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

W programie:

Stoiska certyfikowanych wystawców, kiermasz warzyw, owoców i innych atrakcyjnych produktów, Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich, Występy Zespołów Ludowych, rękodzielnicy.

Zgłoszenia wystawców przyjmuje Centrum Kultury Powiatu Słupskiego do 27 września w formie mailowej: impresariat@kultura.powiatslupsk.pl lub pod nr tel. 59 844 57 58 

Regulamin XIX SLUPSKIE POKOPKI 2023

Zapraszamy również koła gospodyń wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę ziemniaczaną. Zgłoszenia przyjmowane są do  dnia 22 września 2023  roku do godziny 13.00 na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do regulaminu. Zgłoszenia można dokonać poprzez:

– osobiste przekazanie karty zgłoszenia w biurze CEiK Damnica,

– przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy: ceik@damnica.org,

– przesłanie karty zgłoszenia za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Centrum Edukacji i Kultury w  Damnicy, 76-231 Damnica, ul. Witosa 13

 UWAGA: Do konkursu zakwalifikowanych zostanie 10 pierwszych zgłoszeń.

Regulamin Koła Gospodyń Wiejskich – XIX Słupskie Pokopki