Z początkiem lutego zaczynają obowiązywać Zarządzenia dyrektora CEiK w Damnicy dotyczące stawek za wynajem pomieszczeń oraz zmian opłat za niektóre zajęcia odbywające się w Domu Kultury. Na stałe zarządzenia znajdują się na stronie www.ceik.damnica.org w zakładce „Regulaminy/Zarządzenia” oraz na stronie BIP CEiK w Damnicy.

Zarządzenie nr 2-2020

Zarządzenie nr 1-2020