Rozpoczynamy nabór utworów konkursowych do trzeciej edycji Festiwalu Współczesnej Piosenki Wiejskiej. W tym roku III FWPW odbędzie się w Strzyżynie w dniu 1 lipca 2017r.

Szczegóły już wkrótce i na stronie Facebook: https://www.facebook.com/festiwalwspolczesnej/

 

Regulamin III Festiwalu Współczesnej Piosenki Wiejskiej

„Po to jest rzeki nurt…”

 • 1

Inicjatorem Festiwalu Współczesnej Piosenki Wiejskiej (FWPW) są Wójt Gminy Damnica oraz Starosta Powiatowy Powiatu Słupskiego.

 • 2
 1. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.
 2. Dyrektorem Festiwalu jest Grzegorz Gurłacz -tel.: 796 269 895
 3. Koordynatorem działań z ramienia Organizatora jest Katarzyna Sobolewska – tel. 059 811 39 22, e:mail: ceik@damnica.org
 • 3

Założenia programowe Festiwalu:

Celem Festiwalu jest rozwijanie i kultywowanie szeroko pojętej kultury wiejskiej. Mamy świadomość, jak wielkie znaczenie dla ludzi mieszkających w różnych regionach naszego kraju ma tożsamość kulturowa. Jednocześnie ze względu na specyfikę pochodzenia ludności Pomorza, mającej swoje korzenie w różnych częściach kraju i Europy, Organizatorzy chcą zwrócić uwagę, jak wielki wpływ na tworzenie wspólnej tradycji mają ludzie żyjący współcześnie.

 1. Festiwal powstał w celu promowania twórczości współczesnych artystów i zespołów muzycznych działających w przestrzeni wsi. Celem Festiwalu jest pokazanie szerszemu społeczeństwu, charakterystycznych cech kultury wiejskiej i promocję tejże w regionie oraz na terenie kraju. Festiwal jest jedną z form poszukiwań nowych piosenek, artystów i trendów, które wejdą na stałe do repertuaru piosenki wiejskiej, ludowej, biesiadnej.
 2. Organizatorzy pragną stworzyć artystom tworzącym w obszarze wsi możliwość wspólnych spotkań, integracji i wymiany doświadczeń jak również zapoznania ich z kulturą ludową innych obszarów Polski i Świata. FWPW jest miejscem, które służy powyższym celom.
 • 4

Nazwa i czas festiwalu:

 1. Festiwal nosi nazwę: III Festiwal Współczesnej Piosenki Wiejskiej. Najbliższa jego edycja odbędzie się w miejscowości Strzyżyno (gm. Damnica), na terenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad rzeką Łupawą w dniu 1 lipca 2017r.

Przegląd konkursowy odbędzie się o godzinie 15:00.

 • 5

Zasady konkursu festiwalowego:

 1. W Festiwalu mogą brać udział „zespoły ” oraz „soliści”. Podział powyższy, jest jednocześnie podziałem na kategorie występujących.

2.W Festiwalu biorą udział zespoły zgłoszone na podstawie karty zgłoszeń wraz                 z przesłanymi materiałami audio.

 1. Do konkursu zgłaszamy 1-2 piosenki o tematyce i formie dowolnej, ale zawierające elementy kultury wiejskiej – ludowej. Do konkursu zakwalifikowana zostanie tylko jedna piosenka.
 2. Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania się do Festiwalu jest:

– zgłoszenie do konkursu piosenek nowych, które wcześniej nie były publikowane. Nie można zgłaszać utworów znanych i popularnych, jak „Szła dzieweczka do laseczka” itp.

 1. W konkursie będą preferowane zespoły grające muzykę „na żywo”.
 2. Atutem, który wpłynie na pozytywną ocenę jury będą „dodatkowe elementy” zwiększające atrakcyjność występu, takie jak: strój, choreografia, itp. Jednak wykonanie nie może przez „dodatkowe elementy” stracić charakteru piosenki.
 3. Zgłoszenia i materiały audio należy przesłać do dnia 26 maja 2017r.
 4. Każdy artysta lub zespół drogą internetową przysyła wypełniony formularz zgłoszeń oraz dołącza jeden – dwa utwory konkursowe w formacie MP3 lub WAV na adres: fwpw@damnica.org
 5. W celu weryfikacji artystów i zespołów CEiK powoła komisję, która dokona wstępnej oceny przysłanych utworów. Na tej podstawie zostaną zakwalifikowane zespoły i artyści.
 6. Liczba wyłonionych zespołów zamknie się w granicach od 5 do 10 – w zależności od poziomu prezentowanych utworów.
 7. Liczba wyłonionych solistów zamknie się w granicach od 5 do 10 – w zależności od poziomu prezentowanych utworów.
 8. Prezentacja konkursowa każdego podmiotu wykonawczego nie może przekroczyć 6 min.
 9. Oceny prezentowanych utworów dokona Jury powołane przez Organizatora FWPW.
 10. a) Decyzja Jury jest obowiązująca i ostateczna.
 • 6

Organizator przewidział dla artystów następujące nagrody:

 1. Uczestnicy każdej kategorii walczą o złotą, srebrną i brązową statuetkę tzw. Quercus.
 2. Oprócz statuetek Organizator przyzna również nagrody rzeczowe i finansowe za zdobycie złotych statuetek, nie mniejsze niż 1000zł dla zwycięzców w kategorii „zespół ludowy” oraz nie mniejszej niż 500zł w kategorii solista ludowy. Wysokość kwoty o którą będą walczyć artyści może ulec zwiększeniu i jest zależna od zaangażowania w Festiwal podmiotów sponsorujących imprezę.
 • 7

Zasady udziału w konkursie:

 1. Artyści przyjeżdżają na własny koszt.
 2. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i oświetlenie podczas koncertów konkursowych i finałowych.
 3. Organizator zapewnia ciepły posiłek w ciągu dnia dla solistów oraz osób należących do zespołów artystycznych (w tym obsługa).
 4. Występy konkursowe odbędą się w dniu 1 lipca 2017 w miejscowości Strzyżyno, gm. Damnica. O szczegółach dotyczących godzin prób i występów Organizator powiadomi oddzielnie każdy zespół i każdego wykonawcę, którzy zakwalifikowani zostaną do konkursu.
 5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoczesne w wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Niezbędne do udziału w konkursie jest przysłanie Organizatorowi podpisanej „zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych” umieszczonej w załączniku.
 7. Wszelkie uwagi lub wątpliwości należy zgłaszać do Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, pod numerem telefonu: 598113922.
 • 8

Organizatorzy zastrzegają możliwość dokonania zmian w regulaminie, które pozwolą dostosować go jak najlepiej do napotkanych okoliczności.