Poniżej prezentujemy prace z ostatniego spotkania członków koła fotograficznego.