W sobotę, 18 listopada, odbyła się uroczystość z okazji 10 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Damnicy. Zaproszeni goście składali serdeczne życzenia oraz dziękowali członkiniom koła za pracę, którą wkładają przy reprezentowaniu naszej gminy. Jubilatki również podziękowały za współpracę przpięknymi wierszami i drobnymi upominkami wszystkim, którzy wspierają działalność KGW. Podczas spotkania mieliśmy okazję powspominać dzieje koła, a czas umilały zespół „Kapela z Gminy Damnica,” występ magika oraz cudne bajanie Pani Ireny Stopy. Członkiniom koła raz jeszcze dziękujemy za ich pracę oraz serdecznie życzymy wszystkiego co najlepsze!