FOTOzmiany. Upływ czasu w przestrzeni.

Do 30. października trwa nabór do projektu Fotozmiany- upływ czasu w przestrzeni.
 
O co chodzi w projekcie?
Działania projektowe obejmują proces odtwarzania starych fotografii z trzech miejscowości w gminie Damnica przez dzieci z trzech szkół: Damno, Damnica, Zagórzyca.  Ważne jest, żeby zdjęcia były z czasów dawnych (powojenne, lata 60′, 70′) i przedstawiały ludzi i budynki bądź charakterystyczne miejsca, tak by można porównać co się pozmieniało (zmiany architektoniczne, zmiany w modzie- fryzury, moda). Gdzie szukać takich zdjęć?
Mogą to być zbiory instytucji, takich jak szkoła, gmina, biblioteka. W projekcie jednak kładziemy nacisk na to by uczestnicy projektu poszukali takich zdjęć w zbiorach prywatnych swoich rodzin (dziadków, rodziców) czy sąsiadów.
Zdjęcia zbieramy od 3.  do 10. października.
 
7 i 8 października odbywać się będą warsztaty fotografii otworkowej z Michałem Zielińskim i Pauliną Wojnik. Artyści z Trójmiasta, pomysłodawcy Projektu Dzioopla (zabawki z drewna), Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, wspólnie poprowadzą niezwykłe warsztaty fotograficzne. Podczas warsztatów dzieci z naszych szkół własnoręcznie wykonają aparaty, kamery otworkowe z materiałów takich jak kartoniki po butach, pudełka czy puszki po kawie. Powstałymi aparatami będą fotografować na papierach światłoczułych, które z pomocą prowadzących wywołają w przygotowanej również przez uczestników na potrzeby warsztatów ciemni fotograficznej na terenie budynku CEIK. Uczestnicy ukończą warsztaty z własnymi (kartonowymi) aparatami i naświetlonymi przez siebie papierami. Dodatkowo każdy będzie miał możliwość dosłownego doświadczenia powstawania obrazu fotograficznego, dzięki busowi przerobionemu na dużych rozmiarów kamerę obscurę. Po wejściu do wyciemnionego wnętrza samochodu, będzie można zaobserwować odwrócony obraz przestrzeni znajdującej się za plecami uczestników.
Serce projektu to odtwarzanie pozyskanych zdjęć. Czyli przedstawiamy sytuację z dawnej fotografii (na tle tych samych budynków, miejsc) ale z zachowaniem zaszłych zmian (np. zamiast wozu z koniem stoi współczesne auto, zamiast pani w garsonce pozuje współcześnie ubrana dziewczyna itd). Dzieci robią zdjęcia grupami, pomagają sobie nawzajem. Idealną sytuacją jest, by każdy uczestnik był autorem jednego zdjęcia . Przy odtwarzaniu zdjęć pomocy technicznej i merytorycznej udzieli fototechnik Karolina Tarka. Etap trwa od 10. do 24.10.
 
Etap czwarty to przygotowanie wystawy zdjęć powstałych na warsztatach, pozyskanych dawnych i zrobionych na ich podstawie. Uczestnicy w praktyce przekonają się jak przebiega planowanie i organizowanie wydarzenia, jego promocja. Przy współpracy z CEiK przygotują zaproszenia i plakaty informujące o wystawie finalizującej projekt. Samo wydarzenie będzie uhonorowaniem uczestników ich zaangażowania i czynnego udziału w projekcie. Wystawa zaplanowana jest na 31. października.
Projekt „FOTOzmiany. Upływ czasu w przestrzeni” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
document-page-001