W niedzielę, 7 października obchodziliśmy XV już Powiatowe Święto Ziemniaka. Uroczystego otwarcia dokonali wójt gminy Damnica Grzegorz Jaworski, Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski oraz dyrektor SDOO Karzniczka Jarosław Kapiszka. Panowie przywitali wszystkich gości oraz podziękowali lokalnym producentom ziemniaków za ich pracę. Dla tych, którzy wykazują się szczególnym zaangażowaniem w produkcji, przyznano statuetki „Bursztynowej Bulwy”. Czas umilały nam wsytępy grup taneczych oraz śpiew zespołów ludowych, a w międzyczasie można było zakupić produkty rolne oraz rękodzielnicze, jak również spróbować przepysznych dań i wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. W tym roku wystąpiła dla nas aktorka Marzena Kipiel-Sztuka a muzykę zapewniał zespół „Hals.” Oczywiście, nie mogło zabraknąć konkursu kulinarnego „Danie z ziemniaka,” w którym sędziowała z pomocą publiczności pani Kipiel-Sztuka.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia pn. XV Powiatowe Święto Ziemniaka – Słupskie Pokopki”.

 

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM aktywnie angażuje się w dialog
z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i kultury.

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

 

Ważną korzyścią dla gminy jest odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

 

Do obowiązków spółki należy:

  • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób bezpieczny, skoordynowany
    i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
  • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
  • konserwacja, remonty oraz rozbudowa sieci i instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
  • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
  • dostarczanie podmiotom rynku gazowego informacji potrzebnych do korzystania z krajowego systemu przesyłowego,
  • realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz obowiązującej Ustawy Prawo Energetyczne.

 

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.