W piątek 12 października 2018 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VII Kadencji Samorządu, podczas której wspomnieliśmy najważniejsze wydarzenia i inwestycje jakie miały miejsce na terenie gminy. Wójt gminy Damnica oraz Przewodniczący Rady Gminy Damnica uhonorowali radnych, sołtysów oraz mieszkańców zaangażowanych w pracę na rzecz gminy.