6 i 7 lutego, kolejno na świetlicy w Domaradzu i na świetlicy w Świecichowie, odbyły się warsztaty plastyczne pt. „Akrylowy Świat.” Brały w nich udział zarówno dzieci starsze, jak i młodsze. 6 lutego w Damnicy odbyly się również zajęcia  animacyjne połączone z rytmiką, podczas których dzieci brały udział w przeróżnych grach i zabawach prowadzonych przez p. Małgorzatę Burjan.