W imieniu starosty słupskiego – Pana Pawła Lisowskiego oraz wójta gminy Damnica – Pana
Andrzeja Kordylasa, gospodarzy tegorocznych XVII Powiatowych Spotkań z Poezją
(Nie)Profesjonalną w Damnicy mam zaszczyt zaprosić 31 stycznia br. na godz. 17.00 do Sali
Widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury na
Uroczyste rozdanie nowej, 16. antologii wierszy pt.
„Pola zlewają się z niebem”.
W najnowszym almanachu zaprezentowane zostały wiersze 63 autorów z kraju i zagranicy
współpracujących z Powiatem Słupskim oraz działającą przy słupskim Starostwie Powiatowym
nieformalną Grupą „Wtorkowe Spotkania Literackie”.
Zapraszam do przyjazdu do Damnicy, bo będzie to szczególna i jedyna pewnie taka okazja w
roku, by spotkać się w jednym miejscu z tak liczną grupą twórców pięknego słowa, poznać ich
osobiście i wysłuchać prezentowanych wierszy, a jednocześnie uczestniczyć w uroczystym
przekazaniu autorskich egzemplarzy książki, samemu książkę taką otrzymać.
W programie Spotkań znajdzie się też recital Kingi Łozińskiej – młodej wokalistki,
kompozytorki, instrumentalistki i autorki tekstów z Rowów, występ Kapeli Kaszubskiej „Zgoda” ze
Słupska z jej liderką Henryką Jurałowicz-Kurzydło, znaną słupską hafciarką, autorką dwóch
tomików poetyckich i wierszy zamieszczonych także w najnowszej antologii.
Zgodnie z wieloletnią tradycją chcemy, by wieczorem w piątek 31 stycznia w Sali
damnickiego Centrum Edukacji i Kultury podczas dorocznych Spotkań dominowała poezja, dlatego
zaprosiliśmy do Damnicy ponad pięćdziesięciu poetów i z pewnością większość z nich przyjedzie, by
odebrać swoją nową zbiorową książkę i spotkać się z publicznością. Warto skorzystać z tej okazji!
Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną są imprezą otwartą, dlatego można
przyjechać do Damnicy z osobami towarzyszącymi, można też we własnym imieniu zaprosić inne
osoby, wszyscy będą mile widziani!